The Social Network ปล่อยให้ระบบทำเงิน

Author:

ความสำเร็จของ Facebook และยอดของ User ไม่ใด้เกิดจากปั่นหน้าเว็บเพจของเว็บมาสเตอร์
แต่ปล่อยให้ระบบของมันโตเอง เมื่อเกิดเนื้อหาขึ้น google ก็จัดเก็บเนื้อหาเอง

รูปแบบของ Facebook นั้นลักษณะการโตของทราฟริกล้วนมีลักษณะคล้ายๆ กับเว็บบอร์ดหรือ Freeblog
ที่เว็บมาสเตอร์ไม่ต้องเขียนเนื้อหาเอง แต่เนื้อหาและหน้าเว็บเพจมาจากสมาชิก
อาจจะกล่าวได้ว่า Facebook โตด้วยตัวของเว็บไซต์นั่นเอง และที่เหลือเป็นหน้าที่ของเว็บมาสเตอร์พัฒนาต่อเนื่องนั่นเอง

ในมุมของที่ทำเว็บบ้างอย่างจอห์น รู้สึกทึ่งเหมือนกัน Facebook โตเร็วมาก Facebook เหมือนเป็นพื้นที่
แห่งหนึ่งที่เอาไว้เก็บข้อมูล หรือระบายอารมณ์ซึ่งแน่นอน ในชีวิตการทำงานอาจจะมีอะไรมากระทบ
ทำให้เราเองต้องหาทางออก หรือระบาย

Mark Zuckerberg ตัวจริง

 ช่วงแรกของ Facebook อาจจะเต็มไปด้วยความยุ่งยาก แต่จะเห็นว่าหากวางระบบดีแล้วเว็บมาสเตอร์
ไม่ต้องทำงานหนักอย่างเราๆ ท่านๆ เพราะระบบมันจะเดินไปเองของมัน

Facebook สอนเราอย่างหนึ่งถึงรูปแบบการทำเงิน คือ 1 เว็บโตด้วยเรา หรือ 2.เว็บโตด้วยของมันเอง ..
ฝากไว้คิดนิดหนึ่ง เมื่อมีคนคิดระบบที่ดีเยี่ยมให้เราแล้วอย่าลืมใช้ประโยชน์โดยการจับ Social Network
เชื่อมเข้าหากันอีกที มีเวลาอาจจะมาเล่าให้ฟัง..