Say Hi มินาโตะ 6 เดือน

Author:

ตอนนี้โควิดน่าจะกำลังหายไป ธุรกิจส่วนใหญ่ก็กลับมาแล้ว ตอนนี้ใช้ชีวิต เหมือนกำลังซ่อมแซมตัวเอง
ไปแบบช้าๆ ค่อยๆ ยอมรับว่ามีธุรกิจที่หายไปจากโควิดเยอะมาก แต่ว่าเราก็ยังพออยู่ได้ และกำลังมารีสตาร์ทตัวเองอีกครั้ง มินาจังค่อยๆ โตขึ้นเหมือนกัน เหมือนบทเพลง Beautiful Boy ของ จอห์น เลนนอนอีกครั้ง