Google Adsense ลดพื้นที่ คลิ๊ก ให้เหลือน้อยลง

Author:

จากเดิมที่ Adsense คลิกที่กรอบก็ได้เงินนะ แต่เดียวนี้จำกัดเพียงต้องคลิ๊กที่ Title และ URL เท่านั้นจึงจะได้เงิน ทั้งนี้เพราะว่า Google ต้องการลง การคลิ๊กอย่างไม่ตั้งใจ (Accidental clicks ) เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของคนลงโฆษณา (advertisers)

clickthrough.gif

อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลทดสอบว่า ทำให้รายได้หายไปมากน้อยอย่างไร แต่นับเป็นกฏแบบใหม่ที่เชื่อได้ว่า จะทำให้ให้ยอดคลิกหายจริง ๆ 🙁

ที่มา Inside AdSense