Google 2 มาตรฐาน

Author:

Duplicate content  ในเว็บคนอื่น Google จัดอันดับ
Duplicate content  ในเว็บเราอย่าหวังจะได้โผล่

สมมุตินะถ้าจอห์นเอา บทความจาก Amazon ไปโพสที่  Zimbio และ
บทความเดียวกันนี้ ไปโพสที่เว็บกะหลั่วๆ เชื่อได้สนิทใจว่า Zimbio
จะทำอันดับได้ ส่วนเว็บเรานั้น ไม่สามารถทำอันดับได้แน่นอน

เพราะ Google พิจารณาด้วยปัจจัยอื่น ทั้งๆที่เนื้อหาเดียวกัน …

เรื่อง Google 2 มาตรฐาน เป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจ ของพวกเรา
แต่เราเองก็ไม่มีทางเลือก เลือกที่จะไม่ทำตลาดต่อหรือ
หรือยังจะต้องทนกับ 2 มาตรฐาน

การทำอันดับกับ Google จึงไม่อาจหามาตรฐานของการจัดอันดับ
ตามตำราแต่อย่างใด

ขนาด Google ยังมี 2 มาตรฐาน บ้านเมืองเราจะมีมาตรฐานเดียวกัน
ได้อย่างไร ในทางทฤษฎี อาจจะเป็นไปได้ ในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยากจริงๆ
ขนาดพ่อแม่ยังรักลูกไม่เท่ากัน แต่ว่าอย่าให้มันต่างกันเวอร์ก็พอ..
ถ้ามีเวอร์มากมันจะกลายเป็นการจัดอันดับ บทความเดียวกันแบบอุบาทว์
เพราะบทความเดียวกันอยู่ห่างกัน 5 หน้าจากผลเซิร์ชมันก็เกินไป

Comments are closed.