Google เริ่มใช้ Design ใหม่แล้ว

Author:


ไม่ใช่ข่าวลือเสียแล้วเกี่ยวกับดีไซน์ใหม่ของ Google เพราะว่า Google เริ่มปรับหน้าแบบใหม่แล้ว
ในระหว่างที่จอห์นกำลังหาข้อมูลตอนเช้า

ดูแล้วก็ยังไม่ชินเนื่องจากว่ามีเมนูเยอะแยะเลย หนำซ้ำยังสามารถเลือกว่าจะค้นหาแบบไหนได้ด้วย
ออกตัวไว้ก่อนเลยว่า ถ้าออกแบบมาแบบนี้ถ้าอันดับไม่ดีจริง หรือพฤติกรรมการหาของคนเปลี่ยนไป
กระทบต่อยอดขายแน่นอน เนื่องจาก Google แยกผลการค้นหาออกจากกันอย่างเช่นเจน
เช่น ตัวนี้เป็นเว็บ ตัวนี้เป็นบล็อก และยังมีเมนู shopping ออกมาสกัดคนขายอย่าง Amazon อีกด้วย

รู้สึกใหมว่าหลังๆมานี่เราจะทำอะไรๆ ยากขึ้นเริ่มตั้งแต่กฏใหม่ของ Amazon ที่เกี่ยวกับ API
และการสกัดเว็บที่ทำอันใน Search รวมถึงข่าวลือเรื่องการปรับ Yahoo! ไปรวมกับ Bing ด้วย

ตอนนี้ก็ต้องวัดใจกันต่อไปว่าจะสู้หรือจะถอย..ซึ่งเชื่อว่าคนขาย Amazon น่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้ว