Get it Back จิตวิญญาณที่หายไป..เอามันคืนมา

Author:

getback

ที่ดินผืนนี้ที่เราเกิด… พ่อแม่ต้องขายมันไป.. เพราะหนี้สิน
เพื่อนบ้านมองว่า ครอบครัวเราไม่เอาไหน…เราย้ายถิ่นฐาน ..ไปโนนศาลา

วันหนึ่งเมือเราเติบโต เราไปซื้อคืนมา… ด้วยเงิน Amazon ด้วยมือเรา
บ้านเกิดของเรา จิตวิญญาณของเราที่หายไป

โฉนดที่ดินผืนนี้ หายไป 14 ปี ….

วันนี้จอห์นเอาผืนดินที่เราเกิด กลับมา … ลูกเอย.. ขวัญเอ๋ย ขวัญมา…

Comments are closed.