API Amazon เปลี่ยนส่งผลต่อเว็บทั่วโลก

Author:

เคยเขียนถึงเรื่อง ฟันธง aStore เครื่องมือแหกด่าน Amazon จำกัด API เอาไว้เมื่อเกิดขึ้นของเรื่องข้อจำกัดเพื่อหาทางออกสำหรับ landing Pages สำหรับขายสินค้า

วิดิโอบันทึกจาก iPhone 4 วิดิโอแรกของ John Redtor

จนเดียวนี้เกิดผลกระทบเมื่อเว็บ ที่ดึง API Amazon ของ Amazon นั้นไม่สามารถดึงส่วนนั้นมาแสดงได้เช่น Reviews Tags และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล หากจะกล่าวไปนับว่าหากมีเว็บอยู่แล้วนั้นก็ส่งผลให้ต้องมาตัดฟังชั่นนั้นออกไป เพราะส่งผลให้การแสดงผิดพลาด รวมถึงการดึงข้อมูลนั้นก็ทำไม่ได้และถูกจำกัด

อย่างไรก็ตาม เราวางแผนไว้ก่อนการจำกัด API Amazon คือการดึง ASIN มาเก็บไว้ก่อนจำนวนมาก
อาจจะถึงครึ่งล้าน ASIN ของสินค้าทั้งหมดละมั้งที่เราต้องการ เพราะคิดว่าต้องมาถึงวันนี้แน่ๆ
เพราะไม่ใด้เดินป่าเพลินอย่างเดียว

แม้ส่วนหนึ่งจะเกิดผลกระทบกับ AOM แต่เมื่อเราทราบเราเองเบนเข็มให้ความสนใจกับ Google
และทุ่มเทศึกษามากกว่า 6 เดือนที่แล้วเหมือนนกรู้จะเกิดอะไรขึ้น ทำให้ไม่กระทบกับรายได้เราเท่าไหร่นั่นเอง..เป็นไปได้ว่า Black Friday สอนให้รู้ว่า Google ทำเงินให้เราเท่าไหร่นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงไม่กระทบกับเราเท่าไหร่ อาจจะเสียเวลาหน่อยเท่านั้นเอง
เพราะรายได้หลักๆ ตอนนี้มาจาก Google และสิ่งที่เราวางแผนไว้

Comments are closed.