Amazon เปลี่ยน Landing page ที่ดีที่สุด ?

Author:

จอห์เล่าถึง หน้าขายสินค้าของ Amazon.com จอห์นเปิดประเด็นไว้คือ Amazon จงใจออกแบบ
หน้าเว็บแบบนี้ หรือว่า ออกแบบโดยมีข้อมูลว่า วางหมวดแบบนี้แล้วขายสินค้าได้ดีที่สุด