200 Mb ไม่พอสำหรับ redtor.com

ผมใช้พื้นที่ ไปทั้งหมดเกือบ 200 Mb ในการเขียนบล็อกเรดเตอร์ ตลอดเวลา เกือบ 2 ปี
แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผมกังวลเท่าไหร่ แต่ ผมกังวล สำหรับคนที่ใช้ บล็อกฟรี ถ้าวันหนึ่ง พื้นที่บล็อกที่คุณเขียนเต็ม
เพราะว่าผู้ให้บริการให้พื้นที่จำกัด นั่นนะสิเรื่องใหญ่

ผมไม่อยากจะบอกว่าให้รับสภาพ และหาที่ใหม่เขียน
เพียงแต่เราได้เขียนที่นี่ เริ่มต้นที่นี่ เรามีเพื่อนที่นี่
ถึงวันนั้นคนที่ใช้ บริการบล็อกฟรีจะจัดการกับ บล็อกตัวเองยังไง… อันนั้นสิน่าคิด
เพราะฉะนั่น เช่าพื้นที่เขียน บล็อกเองเถอะ ถ้าไม่อยากเจอกับเรื่องที่กล่าวมา..