รายการรถพาไป..สัพเพเหระกับ Amazon.com

Author:

จอห์นเขาเล่าไปเรื่อยๆ ระหว่างขับรถไปส่ง Killer2 จอห์นเล่าถึงการทำ Amazon และสินค้า รวมถึงการหาเงินออนไลน์
รวมถึงการเลือกสคริปทำเงิน และการลงทุนหาเงินออนไลน์ในเว็บปั่น รวมถึงการใช้เงินจากการหาเงินออนไลน์
และ Google Index นับเป็นวิดิโอที่ยาวที่สุดที่เขาบันทึก
ปัจจุบัน จอห์น เรดเตอร์กลับมาสถิตย์ที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง