เราเรียกสิ่งนี้ว่า ความมหัศจรรย์

Author:

ทราฟริกมากมายถูกส่งมาจาก Yahoo!.com เรียงกันมาอย่างสวยงาม
เป็นครั้งแรกจริงๆ ที่เราคิดว่าเราเข้าใจ Yahoo และใช้ใด้ผล มากกว่าตำราไหนๆ ที่เคยอ่านมา และไม่มีในตำราไหนๆ..
งานนี้ รวย…

Comments are closed.