เตรียมอะไรไปบ้างในงาน Blackhat

Author:

ส่วนหนึ่งของเอกสารของงาน

Blackhat จะจัดขึ้นวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ที่ ห้อง 904 ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Blackhat  จะไม่มีเอกสารตัวเต็มแจก แต่จะเป็นลิสต์เรื่องที่จะพูดถึง เพราะอะไรถึงไม่มีเอกสารเต็มให้

เพราะว่าจากงานที่ผ่านมา ผู้เข้าสัมมนามักจะเปิดดูหน้าท้ายๆก่อน ทำให้จุดสุดยอดถูกเผย

เหมือนเรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก ผู้ชมรู้ตอนจบ

คุณจะต้องมีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน BlackHat เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อด่วน

ดังนั้นจอห์น เรดเตอร์จึงทำการลิสต์ เรื่องที่จะกล่าวถึง และให้ผู้เข้าสัมมนา บันทึกตามที่ได้ยิน

โดยเอกสารจะมีที่ว่างให้เขียนได้ตามสะดวก ห้ามบันทึกเสียง บันทึกวิดิโอ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ปากกา กับกระดาษโน๊ต ถ้าคิดว่าที่ให้เขียนไม่พอ
 • เปิดใจให้กว้างและฟังจากประสบการณ์ ที่เข้มข้นที่สุด
 • เปิดรับเทคนิกแบบ Blackhat ที่มีใหม่ มือเก่าก็นำไปใช้ได้
 • วิเคราะห์แนวคิดของวิทยากร ว่าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างไร
 • ห้ามเผยแพร่ เล่าต่อ บอกเพื่อน เพราะผมจะถือว่างานนี้จัดเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

  ให้สมกับเจตนารมย์ของวิทยากร ด้วยความเคารพในสิทธิ์ของ จอห์น ที่ถูกซื้อมาโดยคุณ

เรื่องในงาน

 • ฟังประสบการณ์ Black friday ปี 2009 จุดแข่งจุดอ่อน ที่เกิดขึ้นกับจอห์น เพื่อให้เกิดความ

  ผิดพลาดน้อยที่สุด

 • ฟังคียเวิดย์ทำเงิน และดูชนิดสินค้าที่ทำเงินปีที่แล้ว
 • ทำอย่างไร aStore จึง index หน้าย่อยๆ
 • การผสมเครื่องมือหนึ่ง ไปยังเครื่องมือหนึ่ง และไปยังเครื่องมือหนึ่ง
 • แจกเครื่องมือ และ Code ที่ใช้จริง

เนื้อหาสาระ จะมีอยู่แล้วในสมองและโน๊ตของ วิทยากร แล้วพบกันจะ

Blackhat

Comments are closed.