อย่าประมาท “สัญลักษณ์ คำพูด”

Author:

said.jpgสัญลักษณ์ คำพูด

นับเป็นหนึ่ง อีกหนึ่ง สัญลักษณ์ ที่ถูกใช้ทำ โลโก้ บล็อกมากๆ
(อันนี้เป็นผล วิจัย ของจอห์น เรดเตอร์ และสวนลุม โพล)

เนื่องจาก บล็อกมันมาจาก การพูดของ บล็อกเกอร์ ไม่ใช่การเขียน
เพราะฉะนั้น ท่านที่กำลัง เขียน ลองพูด บล็อกบ้างก็ดี

ยกตัวอย่าง เวปไซต์ 2.0 และบล็อก ที่ใช้ สัญลักษณ์นี้
logo.jpg

รวมถึง redtor ด้วย

Comments are closed.