สวัสดี มินาโตะ

Author:

มินาโตะเขาเป็นลูกครึ่งไทย ญี่ปุ่นครับ เกิดเมื่อ 25 สิงหาคม เป็นลูกชายคนแรก และคนเดียวของจอห์น “
ตอนนี้เลี้ยงลูกวนไป และทำงานที่ บริษัทด้วยครับ เหนื่อยแต่สนุกดีครับ