รายงานผล เอเชี่ยนเกมส์ ( asiangame)

Author:

doha.gif

ถ้าคุณเบื่อที่จะตาม เหรียญผ่านทาง ทีวี

เวปไซต์ บรรจุไปด้วย ตารางการแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ จำนวนเหรียญ
ที่แต่ละประเทศได้รับ
http://www.doha-2006.com/gis/menuroot/medals/InfoMedal.aspx

น่าสนใจที่หน้าแรก ที่ลักษณะเหมือน blog ด้วย
http://www.doha-2006.com/

เพิ่มเติม

Olympic Stadiums, Beijing 2008