บายๆ Thai.net

Author:

Thai.net คือเวปไซค์ที่ให้บริการพื้นที่ ทำเวปฟรี อย่าง โฮสอย่าง Geocities.com ซึ่งปัจจุบัน ก็เริ่ม เก็บเงิน และโฆษณา รุงรังแล้ว Thai.net ก็ได้ผุดขึ้นช่วงนั้น ท่ามกลางการแข่งขัน อย่าง ดุเดือด ไม่อยากเท้าความยาว เดียวหาว่าแก่
นับว่าเป็นสนาม เล็กๆ ให้ Webmaster ฝึกหัดอย่างดีทีเดียว

the-global-projection-of-su.gif

Thai.net เป็นเวปที่มีผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นคน ไทย คำถาม คาใจคือ ปิดบริการไปทำไม หากปิด เพื่อกลับมา เติบใตใหม่ จอห์นเชียร์ เพราะว่า จอห์นก็ปิดเวปตัวเองประจำ …