ทดสอบ Blog FavIcon Generator โดย จอห์น

Author:

blogfavicon.gif
http://www.thaibloglink.com/favicon

Favicon คือ รูปเล็ก ๆ ที่อยู่ตรงหน้า URL หรือรูปที่แสดงตรงหน้าเวบไซต์ที่เรา Add Favorite เหมือนเป็น icon ประจำเวบไซต์
แต่ตอนนี้จะทำ ให้มัน Generator สำหรับบล็อกไทย และกำลังปรับปรุงภาษาครับ จอห์น
http://www.thaibloglink.com/favicon