ข้อความจาก จอห์น เรดเตอร์

Author:

สาเหตุที่เขาไม่ค่อยอับบล็อกบล็อกบ่อยเนื่องจากเขาย้าย Office และเรื่องของการ Deindex ของ
Google อีกครั้ง

ปล. REDTECH 6 หากยังไม่ได้รับ DVD แจ้งชื่อที่นี่ครับ

ipresent

Comments are closed.