Youtube Font ที่แท้ Font ไทยก็มี

Author:

หลังจากนั่งงม Mytube เพื่อหา ตัวอักษรที่ให้เหมือน เจ้า Font ราคา 30 ดอลล่า อย่าง YouTube ราคาเกือบ 30 ดอลล่า ในที่สุดก็เจอฟอนท์ ไทยที่เหมือนสุดแล้วนั่นคือ ฟอนท์ Psl Chalinda ตัวหนานั่นเอง