WordPress.com ถูก ICT บล็อค แล้ว

Author:

หลังจากที่เคย เกริ่น เรื่อง เป้าหมาย บล๊อค ใหม่ ของ ICT เมื่อไม่นานมานี้

ซับโดเมน อย่าง http://th.wordpress.com/ ซึ่งเป็นชุมชน คน ใช้ WordPress ประเทศ ไทย
ก็โดน บล็อค จาก ICTเป็นที่เรียบร้อย

คนที่ใช้ wordpress ก็คงต้องเข้าไปอับเดท บล็อก ผ่าน Proxy แทน แล้วแหละ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไทยเข้าแก๊งค์ ไหน หัวหน้าแก้งค์ ตายหมด 🙂

Comments are closed.