The long and winding road ถนนสายนี้มีแต่ความหวัง

Author:

ถนนสาย Amazon ลากเรามาพบกัน ฉันไม่ใช่แค่เพื่อนแต่ฉันเป็นเหมือนหวัง .. หวังของคนห่างบ้าน
และของคนห่างความฝัน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยความลำบาก โปรดให้ทุกคนมีความหวังเหมือนกัน
แม้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ก็ไกล้เคียง

ถึงวันนี้ทุกคนก็หวังสิ่งเดียวกัน แต่ความฝันพึ่งเริ่ม และเดินทาง อีกครั้งๆ

Comments are closed.