The Colors of Web 2.0

Author:

201.jpg

มีคนพยายาม จะจับโทนสีเวปพวกนี้มา ทำเป็นสี เฉพาะตัว ของเขา
เป็นที่น่าสังเกต โลโก้ Frickr เป็นสีฟ้า
ว่าแต่ถึงทุกวันนี้ คุณหา โทน สี ของ บล็อก คุณ ได้หรือยัง 🙂
ที่มา http://www.flickr.com/photos/ross/49490304/

ออ อันสุดท้าย นะโจ๊กนะจะ

เพิ่มเติม Web 2.0 Logo และ blog 2.0

Comments are closed.