Thailand Blog Reader Survey 2008

Author:

คุณเก่งแจ้งข่าวมาครับว่า ว่า

คุณเก่ง กำลังทำการสำรวจ พฤติกรรม ผู้อ่านบล็อกที่เป็นคนไทยครับ ก็ขอเรียนเชิญไปตอบแบบสอบถามดูนะครับ เกี่ยวกับการสำรวจ พฤติกรรม ของ คนอ่านบล็อก และ บล็อกเกอร์ครับ
เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อสำรวจทิศทาง ของ บล็อกเกอร์ และ คนอ่านบล็อกคนไทยครับ

อยากให้ทุกท่านสละเวลาเล็กน้อยนะครับ ไปตอบแบบ สอบถามได้ที่
Thailand Blog Reader Survey 2008

เพื่อสำรวจพฤติกรรมโดย รวมของคนอ่านบล็อกและคนเขียน ครับ
จอห์นเอง กรอก แบบ สอบถามมาแล้ว ไม่ใด้ตอบยากเลย

ทิศทางของ บล็อกเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เราจะได้กำหนด วิสัยทัศน์ และวางแผนได้อย่าง
ถูกต้อง และแม่นยำ

หน้าตาอย่าง จอห์นมีวิสัยทัศน์ ด้วย เหรอ

แน่นอนครับ เราใช้มันมากที่สุด…