Socilalizer ลองใช้แล้วจะติดใจ

Author:

socializer20318100.jpg

Socilalizer คือเวปไซค์ที่ให้บริการฟรีในการ Bookmark เวปไซค์ ไปยัง เวปไซค์ Social Bookmark ได้อย่างง่ายดาย จอห์นทดลองใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกติดใจเป็นอย่างมาก เพราะว่า รวดเร็วและ มี เวปไซค์ Social Bookmark ให้ เพิ่มมากมายทีเดียว
Socilalizer มีหลักการทำงาน ง่ายๆอย่างรูปประกอบด้านล่าง
socializerexplanation.jpg
เมื่อเรา add หน้าที่เราต้องการ Bookmark ไปที่เวปไซค์นี้ แล้วเราจะสามารถนำข้อมูลเดิมนั้น ส่งต่อไปยังที่อื่นๆ โดยมีเจ้าเวปไซค์นี้ช่วยจัดการ
ขอเน้นว่า บล็อกหรือเวปไซค์ จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่า Social Bookmark ส่วนใหญ่นั้นไม่รองรับ ภาษาไทย และ สังคมส่วนใหญ่ของเวป Social Bookmark ก็ใช้ภาษาอังกฤษ กัน

หลังจากที่ใช้บริการเจ้าตัวนี้ จอห์นสามารถ เพิ่มทราฟริก ได้อย่าง ง่ายและมากมาย ทีเดียว และอีกอย่างการ เพิ่ม ใน Social Bookmark ก็ไม่ผิดกฏ Adsense แต่อย่างใด

สงสัย การหาทราฟริกเพื่อหา รายได้จาก adsense นั้น ประเทศไทย นั้นสำหรับ จอห์นคงแคบเกินไป

เพิ่มเติม

ดาว์นโหลด Socilalizer Plugin สำหรับ WordPress

Comments are closed.