SME ดีแตก

Author:

วันนี้เอาลูกรักไปซ่อมมาและก็ซ่อมเรียบร้อย ยังไม่อยากนึกถึงค่าไฟ รวมที่ถึงที่วาง อาจจะต้องขยับทีวีใหม่
ลงทุุนอะไรไปก็คิดซะด้วยว่าจะเอาคืนมายังไง… เขียนบล็อกนี้เสร็จงานคงเริ่มสงสัยต้องลืมเม้าส์ไปก่อน ช่วงนี้
นี่แหละ Studio ย่อยๆแบบจอห์น เรดเตอร์…

อย่าแปลกใจถ้า REDTOR ทราฟริกเพิ่มก็เล่นเข้าทีละ 3 เครื่อง user online ก็พุ่งนะสิอิอิ