Shift แล้วไง Google จัดอันดับโดเมนเดียว 4 อันดับ

Author:

ภาพแสดง Google จัดเรียงอันดับโดเมนเดียว 3 อันดับส่งผลให้โดเมนอีก 9 โดเมนไปอยู่หน้าอื่น
คำถามตอนนี้แล้วตอนนี้ Google เรียงโดเมนเดียวกันกี่อันดับ ที่เจอตอนนี้มากสุด Google จัดอันดับโดเมนเดียว 4 อันดับ
ส่งผลให้ผล Search ตอนนี้เว็บเดียวกวาดผล Search ไปครึ่งหน้า…
และเป็นไปได้ที่ Amazon จะกวาด Search Keyword นั้นยกหน้า

ลักษณะการแสดงผลแบบนี้ไม่ใด้เกิดขึ้นเฉพาะโดเมน Amazon.com เว็บอื่นที่ขายสินค้า
ก็แสดงผล Search แบบนี้ด้วย งานเข้าชัดๆ

Comments are closed.