Redtech seo technical for sale ! โดยจอห์น เรดเตอร์ ตอน 1

Author:

Redtech เกิดจากการพบสิ่งใหม่ โดยจอห์น เรดเตอร์ จร้า ดังนั้นจึงมีค่าวิชาเล็กน้อย

ตอน 1

ทำอย่างไรให้ Bot ของ Yahoo เข้าบล็อกเรามากที่สุดใน 1 นาที เพราะ Bot ของ Yahoo มีผล
ต่อการ index ของ เว็บและสำหรับท่านที่ทำ Amazon  เมื่อบอทเข้ามา บ่อยเท่าไหร่ การอินเด็กก็มีเพิ่มเท่านั้น

ภาพแสดงการเข้า ของ Bot yahooใน 1 นาที โดยใช้ Statpress จับ
วิธีการแสดงถึงการทำ Backlink ที่เนียนที่สุด ไม่จำกัดจำนวนลิงค์ เป็นพัน เป็นหมื่น
แสนล้าน

ไม่ใด้ผล บ็อทไม่เข้า ยินดีคืนเงิน

ขายเทคนิคนี้ 300 บาท โทร 087-5545558 จอห์น เรดเตอร์

* สงวนสิทธิ์ สอนวิธีเฉพาะคนที่ถูกใจ และอยากจะสอนเท่านั้น

รายได้ส่วนหนึ่ง เป็นค่า เอสเพรสโซ่ของ จอห์นเรดเตอร์

Comments are closed.