Redtech 7 VS Blackhat rare

Author:

จอห์นเล่าถึง Redtech 7 แบบเป็นกันเอง ขณะที่เขาเองก็ Stand by 7 จากโนนศาลา

REDTECH7 sound check ตรวจสอบความชัดเจนของเสียง ก่อนบันทึกจริง อย่าตกใจเสียงรบกวนเพราะ
ไม่มีแน่ๆ ออกจะขำๆด้วยซ้ำ เพราะที่นี่ตอนกลางคืน หมายังไม่กล้าเดิน

Comments are closed.