หลวงปู่ทวด รุ่นกองทุนหลวงปู่ทวดสงเคราะห์ เนื้อทองคำ