PDCA ตอบคำถามโง่ๆ อย่างง่ายๆ เมื่อไหร่ขายได้

Author:


PDCA ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการอุตสาหกรรม หรือเป็นแนวคิดเรื่อง Product เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสินค้าและบริการและแก้ปัญหาที่เราคิดไม่ตกนะครับ และPDCA ก็ยังถูกผมดึงมาใช้ในการตอบโจทย์ตัวเองเสมอ
เช่นเรื่องของขายสินค้า Amazon เสมอครับเป็นการตอบคำถามตัวเองที่ง่ายที่สุดครับ กระบวนการคิด
หากข้ามขั้นตอนสามารถกลับมายัง Process ก่อนหน้านี้ได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น

Check ยอดขาย ถ้าขายไม่ใด้ จะกลับมาอย่างข้อ Do คือคุณไม่ได้ทำ และคุณทะลึ่งมาเชคยอดได้ไง
ทีนี่มาดู Process อย่างเป็นระบบกันดีกว่าครับ

  1. Process วางแผนการทำเว็บ เก็บข้อมูลเรื่องของการทำเว็บ เก็บข้อมูลของ Google และสินค้า
    อย่างคุณอ่าน Redtor ก็ถือเป็น Plan ได้เหมือนกันครับ
  2. Do ลงมือทำครับ หลังจากมีข้อมูลพอแล้วก็ลองมือทำ ตามที่ได้วางแผนไว้่เช่นจดโดเมน เช่าพื้นที่ ทดสอบสคริ๊ป
  3. Check การตรวจสอบอันดับของตัวเองครับ เพื่อหาจุดอ่อนหรือจุดแข็ง และคู่แข่ง
  4. หากเราพบว่าเว็บเรายังไม่สามารถมีอันดับ หรือ index ไม่ดีพอเราเองก็ต้อง Action ครับเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไข
    ข้อที่เราผิดพลาด หรือเก็บจุดแข็งของเราไว้ครับ

PDCA เป็นกระบวนการทำงานแบบมีประสิทธิภาพ ครับ และตอบคำถามของเราได้
เมื่อไหร่คำถามของคุณจะเป็นคำถามโง่ๆ ก็เมื่อคุณละเลยกระบวนการดังกล่าวนั่นแหละครับ เช่น
ขายไม่ใด้เลย ผมก็จะตอบกลับไปว่า Index หรือยัง อันดับเป็นไงบ้าง หากยังทำไม่ได้เลย ก็เหมือนเด็ก งอแงๆ นั่นแหละครับ
ประมาณว่า หนูจะเอาๆๆๆ อย่างเดียวไม่มองในความเป็นไปและเป็นจริง 

การขายสินค้าออนไลน์ คือการอยู่กับข้อมูลที่เป็นจริงครับ ไม่ใช่อยากให้มันเป็น
และทำทุกขั้นตอนด้วยข้อมูล และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล แต่ละ process จะมีความรู้ซ่อนอยู่ 
เวทีของ Amazon ไม่ได้มีทีไว้สำหรับ เด็กเกรียนและเด็กงอแงครับ เพราะพวกนี้สักแต่ว่าได้ทำ และถึก
เมื่อขายไม่ใด้ก็เลิก โดยลืมกระบวนการเหล่านี้ไปครับ โชคดีครับ..