Opera 9 web web browser

Author:

opera9-2.png

ท่องเวป ไปด้วย Opera 9 เวอร์ชั่น 9 โอเปร่า เร็ว firefox ไม่ปัญญาอ่อน เรื่องภาษาไทย ด้วย…
ลองใช้ดูไม่ชอบก็ ลบทิ้ง…
ทดลอง Opera ได้ที่

http://www.opera.com/

เป็นคำแนะนำที่กำปั้นทุบดินมาก..
เพิ่มเติม แหล่ง ความรู้เรื่อง opera ไทย
http://www.operathai.net