MySubdomain Index ใน 47 วินาที

Author:

คือมัน Index เร็วมากตั้งใจจะจับการ Index ของซับโดเมนของ Redtor.com
ถือว่าซับโดเมนของ Redtor.com ทำได้ดีครับ

บล็อกอินเด็กเร็วมากไม่ถึงนาที ที่นี่เราไม่ต้องไปโปรโมทที่ไหนแล้ว ทำที่บล็อกเรานี่แหละ
น่าจะพออยู่พอกิน… บางที Subdomain for Rent อาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้เช่้าก็ได้
เพราะยากแก่การควบคุม  เขียนเอง รวยเอง.. อิอิ