Keng.com แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตบล็อกก็เปลี่ยน

Author:

keng.gif

Kengเจ้า พ่อแห่งวงการบล็อก เมืองไทย เปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับการเติบโต บล็อกในเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเปิดอบรม การ
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้าง blog ด้วย WordPress ครั้งที่ 1สำหรับชาว บล็อกเกอร์ ที่สนใจ wordpress ด้วย เรียกว่า วงการ บล็อกเมืองไทย
ถ้าพูดถึงใครสักคน เกี่ยวกับ เรื่อง บล็อกก็ต้องมีพี่เก่ง เสมอ

ผมชอบ พี่เก่งตรงที่ เขาสามารถ ดึงเอาความสามารถ ของ WordPress ได้อย่าง น่าประทับ ใจ
ไม่ใด้เป็นแค่คนเขียน แต่แต่ว่า สามารถประยุกต์ ใช้ WordPress ได้อย่าง ลง ตัว อยากให้คนเขียน บล็อก ลองปรับปรุง หน้าตา บล็อกของตัวเอง ให้เป็นเอกลักษณ์
ผมละเชียร์ อย่างนั้น จริงๆ 🙂