Halloween มาแล้วที่ Amazon.com

Author:

ดึงสินค้าของสินเดือนที่เป็นวัน Halloween ออกมาแล้วครับ ที่หน้านี้ Halloween Costumes, Candy & More Amazon

เวลาช่วงเทศกาลนั้น Amazon มักจะมี Langding Pages ออกมาใหม่เสมอๆ ครับ และอีกช่วงหนึ่งก็จะมี
Black friday เร็วๆนี้ผมเองคงจะเขียนในมุมมองที่ผมมองดีกว่านะครับ ดีกว่าว่าจะไปสาธยายว่ามันดี หรือ
มันสวยเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะมองให้ออจริงๆนะครับ เรื่องของสินค้าคือเรื่องหมวดและ Node ครับ
หลังจากนั้นเราเองก็มาพิจารณาว่า สินค้าที่เราจะจับมาขายในหมวดใดนั่นเอง

ผมเองคงต้องขอเล่าประสบการณ์เรื่องของ Halloween  ให้ฟังคร่าวนะครับ สินค้าที่ผมจะกล่าวให้ฟังนะครับ
สินค้าที่ผมจับคือสินค้าพวก Halloween Costumes หรือว่าชุดนั่นเองครับ ที่นี่ก็ต้องมาแยกอีกว่าเราจะขายชุด
ของใครดี เด็ก ผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นเองครับ ส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นของผู้ใหญ่นั่นเอง เพราะว่ามีอำนาจจับจ่ายใช้เงินง่ายที่สุด

Halloween Costumes คือการขายชุดผี ผิดถนัดครับ แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นจะขายดีพวกชุดที่มาจาก ภาพยนตร์
วันฮาโลวีนกลับกลายเป็นวันแต่งแฟนซีไปเสียอย่างนั้น สินค้าที่เกี่ยวกับความน่ากลัวหรือสยองก็จะออกไปทาง
ผีจริงๆครับแต่ว่าจะออกไปแนวหน้ากาก ภาพยนตร์หรือดาราดังเป็นตัวกำหนด สินค้าที่จะขายดี ถูกต้องครับ
สินค้าบางตัวก็เลียน หรือว่าเหน็บแนมมาจากภาพยนตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween Costumes  ทีมาจากเรื่อง Hang over แสดงว่า Costumes นั้นก็มีเทรนด์ส่วนหนึ่ง
และก็มีผีจ๋าส่วนหนึ่ง แล้วแต่ว่าเราจะจับสินค้านั้นมาถูกหรือไม่ครับ  ส่วนประเด็นที่เกิดการเข้าใจผิดคือ
Halloweenเป็นช่วงเวลาแค่เพียงวันเดียวอันนั้นถูกต้องครับ แต่มีเทศกาลของการเตรียมตัว
รวมถึงกำหนดระยะเวลาจัดส่ง ที่ชัดเจนนะครับ เช่น สองสัปดาห์ก่อนวัน Halloween นั่นเองครับ ดังนั้น
ยอดขายจึงมีระยะถึง 1 เดือนก่อนเทศกาลจะเริ่มขึ้น

ผมเองอาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มตอนนี้กำลังดีครับ แล้วอีกสองสามวันก็เริ่มจะมียอดเข้ามาจนถึงเกือบสิ้นเดือน
ช่วง Halloween ของปีที่แล้วผมเองก็ทำเงินจากชุดมาไม่น้อยทีเดียวครับ รวมถึงหน้ากากรูปแบบต่างๆด้วยครับ..