Google.com ในคราบของ Google.co.th และการจัดอันดับ

Author:

Geo targeting เป็นเรื่องที่พูดถึงมาค่อนข้างนานแล้ว อาจจะกล่าวโดยสรุปคือ การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นแต่ละ
ที Geo targeting ถูกแบ่งย่อยออกมาอีกว่าเป็นแบบไหน เช่นกลุ่มลูกค้านี้อยู่ที่ประเทศไหน จังหวัดไหน
ด้วยความฉลาดของ Google ดันแบ่งผลเซิท อีกว่า เว็บของเรานั้น Geo targeting จะให้แสดงอันดับ
ดีในประเทศไหน

มีความเชื่อมานานแล้วว่าหากเราทำเว็บที่ประเทศไทย และ Server อยู่ประเทศไทย เราจะทำอันดับดี
ใน Google.co.th ด้วยความที่ Google.com ในแต่ละประเทศแสดงผลและลำดับการค้นหาด้วย
Geo targeting

ผู้เขียนจัดการย้ายเว็บไปยังเมืองนอกเพื่อเอาอันดับที่ดีใน Google สหรัฐอเมริกา ผลที่ได้กลับไม่ต่างกันมากนัก
เรื่องของอันดับ มีความเชื่อว่าคนเข้าเยอะที่ประเทศไหน เว็บจะถูกจัดอันดีในประเทศนั้น แต่ตอนนี้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ใหม่อีกข้อแล้ว

การที่เราจะสามารถขึ้นอันดับที่ดีใน Google สหรัฐอเมริกา ไม่ใด้ถูกกีดกันจากข้อด้านบน
แต่ถูกกีดกันจากเนื้อหานั่นเอง เพราะฉะนั่นมาทำให้เนื้อหามีสำเนียงให้ถูกใจ Google สหรัฐอเมริกา
กันเถอะ รับรองความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาจะถูกลบทันที อยู่ที่ไหนก็ทำอันดับได้ดีหมด

ฟังดูแล้วเหมือน ผู้เขียนเละเลือนเนาะ ผู้เขียนกำลังจะบอกว่าเขียนแบบไหนที่ทำ
อันดับดีใน Google สหรัฐอเมริกานั่นเอง ผู้เขียนมักจะย้ำเสมอว่า หากศึกษาด้วยตัวเองแล้ว
จะพบความลับหลายๆ ที่พิเศษ

ผู้เขียนก็คงไม่มีอะไรจะตบท้ายนอกจาก กราฟที่แสดงให้เห็นว่า จะมีทราฟริกเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากสามารถทำอันดับได้ดี และมีแนวโน้มสูงว่าจะสามารถขายสินค้าได้นั่นเอง ญาติโยมสามารถหาอ่าน
เพิ่มเติมของผู้เขียนได้ที่อะไรที่ฉันเห็นหลังจากการทำอันดับหน้าแรก Google

Comments are closed.