Google กำลัง อับเดท Pr ในเดือนสิงหาคมนี้

Author:

pr.gif

*ข้อพึ่งสังเกต จะเห็นได้ว่า การตรวจสอบ PR จาก www. และพิมพ์ โดเมนเข้าไปโดยตรง จะได้ผล PR ต่างกัน

แต่ก่อน redtor.com และ www.redtor.com นั้น มี Pr 4 เท่ากัน สังเกตจาก Keng.com ที่มีทั้ง 2 อย่างเท่ากัน
อันนี้และ ที่มันผิดปกติ สำหรับ redtor แสดงว่า Pr นั้นมีการ อับเดทส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วย การ ไม่คงที่ Google Dance ช่วงนี้
หากไปถามว่า Pr เมื่ออับเดทสิ้นสุดรอบนี้ ผลจะออกมาอย่างไร แม้แต่พัดลม ยังส่ายหน้า ก็ได้แต่ติด PageRank Display ติดตาม
การอับเดทอย่าง ใกล้ชิด แต่บอกได้คำเดียว ว่า Pr4จะกระโดดไป Pr5 นั้น ย๊ากจริงๆ
เพิ่มเติม
สำหรับคนที่ต้องการ PR และทราฟริกใน ต้นเดือน สิงหาคมนี้ เพียง 199 บ.
เครื่องมือตรวจสอบ PR
Google PageRank อับเดทแล้วครับ

Comments are closed.