Google กำลังจะอับ เดท Pr ครั้งใหม่

Author:

แหล่งข่าว จาก DigitalPoint forum กำลังบอกถึงข่าวการ อับเดท Pr ครั้งใหม่
ในรอบปีนี้ บ้างก็บอกว่า วันที 7 มกราคม บ้างก็ว่าวันที่ 15 มกราคมนี้

อย่างไรก็ดี redtor.com มี Pr 3 และมีแนวโน้ม ว่าจะดีขึ้นเมื่อตรวจสอบจาก
Iwebtool ดังนั้น เพื่อนชาวบล็อก เตรียมตัวรับ Pr จาก google ปีนี้กันได้แล้ว 🙂

ความสำคัญของ Pr คือ แนวโน้มที่จะติดอันได้ดีใน google นั่นเอง

Comments are closed.