Life In A Day : John redtor

Author:

youtube.com ชวนให้โพสวิดิโอตัวเองครับ ในวันที่ 24 ก.ค ในชื่อ Life In A Day เล่าถึงกิจกรรมตัวเอง
ผมไม่ได้ไปไหนเลย วันนี้ก็อยู่กับเว็บทั้งวัน

เมื่อวานก็นนอนตี 4 กับ iMacro สภาพเลยเป็นแบบนี้