Causal Links ของ Viglink แบบสแกน Keyword

Author:

ด้วยความที่มันเป็น Java ครอบ  ตัวของ Viglink เองจึงสามารถสร้าง โฆษณาขึ้นมาได้เองครับ ตอนแรกผมก็สงสัยว่า Code ลิงค์มาจากไหน แน่นอนมันจะมีลิงค์แปลกๆ หลังจากที่ติด java ของมันลงไปแล้ว ส่วนข้อดีของมันคือมันกระจายลิงค์ไปยัง ร้านอื่นๆที่เป็น Merchant ของ Viglink ครับ ถือว่าเขาทำได้สมบูรณ์เลยทีเดียว อาจจะเป็นข้อดีของการใช้ Java ก็เป็นได้ครับ คิดถึง Plugin ของ WordPress ที่ใช้สร้าง Link อัตโนมัติครับ ตัวนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้ว

ลิงค์แบบ Causal Links ค่อนข้างที่จะกลมกลืนครับ ส่วน Keyword แล้วแต่จำนวนครับ ที่มันแสดงขึ้นมา บางทีก็ขึ้น บางทีขึ้น สองสามจุดเลยก็มี  จะว่าไปแล้ว ลิงค์แบบนี้ก็ทำหลอนดีครับ เพราะคิดว่าหลงไปใส่ลิงค์ตอนไหน แต่เมื่อเข้าใจว่ามันคือการ สแกนน่าเว็บเพจก็กลับชอบใจเสียอีกครับ เพราะว่าลิงค์ที่สร้างขึ้นนั้นติด api ของ Viglink ไปด้วยครับ