BLACKHAT ขอบคุณสำหรับการจองสัมมนา โพสสุดท้ายและ

Author:

ขอบคุณที่ให้ความสนใจและ สนับสนุนงานนี้ทุกท่านครับ

ข้อความจาก จอห์น เรดเตอร์ ถึงผู้เข้าสัมมนา แล้วพบกันวันที่ 31 ตุลาคมนี้
และอาจจะปิดก่อน วันสัมมนาจริงหนึ่ง อาทิตย์