Amazon Kindle2 อิอิฉันก็ขายได้นะ

Author:

ฉันขายสินค้าได้ สามอย่าง เป็น Kindle และเคส ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าต้องเป็นคนเดียวกันซื้อ
เหมือนเป็นสินค้าควบคู่ รู้สึกว่า Kind2 จะจ่าย 35 เหรียญมันน่าทำก็ตรงนี้

สินค้าที่ฉันมักจะขายได้เรื่อยคือทีวี วันนี้ฉันขายได้ 40 นิ้ว ค่าคอมกับจำนวนนิ้วก็เท่ากันนั่นแหละ
สรุปคือวันนี้จอห์นได้ค่าคอมจาก อเมซอนจากสินค้าจาก 3 รายการ 80 $

Comments are closed.