Amazon affiliate คู่แข่งกี่ล้าน กี่ร้านดี

Author:

น่าแปลกที่กระบวนการคิดด้าน SEO ในเชิงการแข่งขั้นล้วนแต่คล้อยตามกัน
ในเรื่องการเลือกสินค้าเอาผลเซิทมาทำตลาด Amazon affiliate เหมือนกันอย่างกับแพะ
โดนไม่มีการโต้แย้งอันใดเกี่ยวกับเรื่องการขายสินค้าและคู่แข่ง

เรื่องที่ได้ยินมาก็ประมาณนี้เช่น ให้หาสินค้า คียเวิดย์แล้วทดลองค้นหาเพื่อหาจำนวนผลเซิท
หรืิอ Search Results เช่น ให้เลี่ยงการแข่งขันที่มีผลการค้นหาที่สูงเช่น ผลเซิทมีจำนวน
หลักล้าน เพราะว่า ทำให้ทำอันดับได้ยากเย็น

กรณีนี้นับเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง แต่มาพิจารณาอีกที มันไม่ใด้มีเท่านั้น เช่นผลเซิทหลักแสน
เราก็ไม่สามารถทำอันดับงามๆ ได้เช่นกันเนื่องจากการดูเพียงจำนวนผลเซิทแล้ววิเคราะห์นั้น
นั้นไม่เพียงพอสำหรับการเลือกสินค้าที่จะมาทำตลาดนั่นเอง ขอยกตัวอย่างดังนี้

Search Results ไม่ได้บอกว่าเราจะทำอันดับไม่ได้ เพราะมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย
อย่าลืมสิว่าเรามาขายสินค้า ลองวิเคราะห์ปัจจัยนี้เพิ่มครับ

  • วิเคราะห์ด้วยว่าเว็บที่มันทำอันดับดีๆ มันขายสินค้าทุกเว็บเหรอ (ก็ไม่ใช่)
  • เว็บที่ทำอันดับดีๆ บางเว็บก็เป็นเว็บรีวิว แนะนำสินค้า
  • เว็บที่ทำอันดับก็ไม่ใด้ขาย Amazon
  • เว็บที่ทำอันดับดี และขายสินค้าเป็นเว็บใหญ่หรือเปล่า

กรณีที่มีผลเซิทหลักแสน จอห์นเองก็จะเลี่ยง ถ้าเห็นผลเซิท 3 -4 หน้าแรก
เป็นเว็บใหญ่ๆ

กรณีผลเซิทเป็นหลักล้าน จอห์นก็จะแข่ง ถ้าเห็นเป็นเว็บเล็กๆ บล็อก หรือแม้แต่เว็บคุณ
มองได้ สองกรณีคือ ที่เราแข่งเพราะอยากทราบกำลังตัวเอง .. ว่าเว็บฉันสามารถ
ทำอันดับที่มีการแข่งขันหลักล้านได้ใหม… และกรณีที่มีการแข่งกันหลักแสน แล้วพบว่า
ผลเซิทนั้น เว็บเหล่านั้นไม่ใด้ขายสินค้าซะหน่อยก็น่าลุย

หากวิเคราะห์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นจะพบว่า จำนวนผลเซิท หรือการแข่งขัน
กันทำอันดับไม่ใช่คำตอบของการขายของ…

แต่ที่ถูกต้องที่สุดคือ ไอ้ที่อยู่หน้าๆ คุณนะ มันเว็บอะไรกันแน่นั่นเอง…

Comments are closed.