Amazon กายหยุด สมองไม่หยุด

Author:

ฉันเดินเข้าไปใน 7-11 ฉันบอกเขาว่า ขอ มาร์โบโร่แดงซองหนึ่ง

พนักงานบรรจงเปิดที่ขาย บุหรี่ เขาถามฉันว่า คุณจะซื้อซองแข็งหรือซองอ่อน
ฉันเห็นสินค้าที่วางอยู่หน้าเคาท์เตอร์ มากมายหลายชนิดเหมือนร้านๆ หนึ่ง

ฉันตอบเขาไปว่า ” Netbook ”

อาการหนักขึ้นทุกวัน….

Comments are closed.