50,000 บาทต่อเดือนจาก amazon.com ไ่ม่ยากเลย

Author:

วิดิโอบันทึกตอน 23.30 จากออฟฟิศใหม่

การขาย amazon ก็เหมือนเล่นฟุตบอล เล่นดีแต่เต๊ะไม่เข้าก็ไม่มีประโยชน์
ฟุตบอลเขานับประตู amazon ก็เหมือนกันเขานับจากยอด ขายลีลา.. ไม่ใด้เงิน
วิดิโอกล่าวถึง

http://amazon.com/bestsellers

Comments are closed.