1 อาทิตย์ ก่อน Black Friday 2012

Author:

วิดิโอโดย จอห์น เรดเตอร์  จอห์นเล่าถึงการ Index และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อน Black friday 2012