โปรเจกท์ ที่ไม่ได้ออกอากาศ

Author:

มีอันต้องพับไปครับ เพราะมองดูแล้วได้ไม่คุ้ม อาจจะมีการโคลนเกิดขึ้น ก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่า
รอหาคนที่ไว้ใจได้เข้าร่วมอุดมการณ์น่าจะเหมาะกว่า …เพราะ Concept หลุดออกไปเนี่ยก็อันตรายเหมือนกัน

Comments are closed.