เย่ ได้โดเมน BuyDway อายุ 8 ปี

Author:

เมื่อวานไปหาโดเมนที่จดน้านนาน โดเมนที่นานๆ มักจะมีราคาแพงครับ ส่วนใหญ่เขาเก็บไว้ขายต่อ
อย่าง Redtor.com นี่อย่าริไปขอซื้อเชียว เพราะราคาแพง และไม่มีใครเขียนต่อได้นั่นเอง..

Buydway โดเมนจดในท้ายปี 2002 ครับซึ่งถือว่าราคาโดเมนอายุ 8 ปีที่จอห์นสามารถซื้อได้
ในราคาไม่ถึงพันบาทถือว่าถูกมาก ( Redtor จดในปี 2005)

Buydway จึงเป็นโดเมนที่มีอายุเยอะที่สุดแล้วครับ ที่จอห์นเคยมีมา อย่างน้อยมันก็ช่วย
ต่อช่วงของการเป็นนักศึกษาสมัยก่อน ที่เราไม่มีตังค์จด

เรียกว่าก็หามันไปเรื่อยๆครับ ใครที่มีโดเมนมากกว่า 10 ปีอยากเสนอให้จอห์นซื้อก็เชิญเลยครับ
อยากซื้อประวัติเก็บไว้.. ต่อไปนี้โดเมนยิ่งเก่ายิ่งมีราคาเป็นแน่แท้

Comments are closed.