เชิญชวน ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ออนไลน์

Author:

คุณสามารถเข้าไปชมได้ที่ weloveking.org/movie.html มีทั้งหมด 7 ตอนครับ สามารถเข้าไปชมออนไลน์ได้เลยครับ รองรับ iPhone Ipad ด้วยครับ
หรือหากสะดวกจะชมที่โรงหนัง หรือรอเป็นแผ่นซีดีก็ได้ครับ