เคยสงสัยใหม

Author:

เคยสงสัยใหมว่า Blog พวกนี้มาอยู่ในBlogroll ที่ WordPress ได้ยังไง
ลองเข้า บล็อกของ Matt เจอข้อความ Updating To WordPress 2.0.5 Problems

matt.gif

เขาบอกว่าเขามีปัญหารเองการ Upgrade แสดงว่าสงสัยไม่ใช่ทีม wordpress yahoo_think.gif