อยู่อุบลช่วง Black friday

Author:

บ้านที่พึ่งทำครับเงินจาก Amazon.com ล้วนๆ
ban

จุดเริ่มต้นของการทำบ้านใหม่ เริ่มจากผมคุยกับพ่อว่าจะทำห้องน้าครับ
บอกช่างทำห้องน้ำใหม่ให้พ่อ ดันมารื้อหลังคาบ้าน พอบอกว่าไม่ใช่แบบนี้
มันเจือกไม่ประกอบกลับให้ โปรเจกท์ ทำห้องน้ำเลยกลายเป็นทำบ้านใหม่ไปเลย..
ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลย..
evo

evo เล็กๆ ก็จาก amazon เช่นกันครับ คำว่า
Amazon affiliate เปลี่ยนชีวิตจอห์นและ..เพื่อน ก็ไม่แปลกเลย
จะกลับกรุงเทพฯ สิ้นเดือนครับ

Comments are closed.